Tân Vũ hướng đến "cảng điện tử"

Tân Vũ hướng đến "cảng điện tử"

Tạp chí GTVT - Tân Vũ đang là mũi nhọn và điểm tựa quan trọng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.