5G “made in Vietnam” chờ bệ phóng

5G “made in Vietnam” chờ bệ phóng

Anh Vũ | Năm 2019, Việt Nam sẽ bắt tay vào thử nghiệm công nghệ 5G, sau đó triển khai thương mại chính thức cùng các nước trên thế giới vào 2020.