Xăng giảm giá 400 đồng/lít

.
 
Trong thông báo mới nhất của Liên Bộ Công thương – Tài chính, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 400 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 310 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa giảm 250 đồng/lít, dầu mazut giảm 400 đồng/kg.
 
Giá bán mới của các mặt hàng xăng dầu trên thị trường như sau:
 
Mặt hàng
Giá mới
Mức giảm
Xăng E5 RON92
16.780 đồng/lít
400 đồng/lít
Xăng RON95-III
18.140 đồng/lít
310 đồng/lít
Dầu diesel 0.05S
16.000 đồng/lít
250 đồng/lít
Dầu hỏa
15.000 đồng/lít
250 đồng/lít
Dầu mazut
14.000 đồng/kg
400 đồng/kg
 
Cũng tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON 92. Trong khi đó, xăng RON 95 trích 1.000 đồng/lít, dầu diesel trích 1.200 đồng/lít, dầu mazut trích 1.400 đồng/kg, dầu hỏa trích 1.200 đồng lít. Các mức chi sử dụng giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước:
 
 
Như vậy, đây là lần thứ 5 liên tiếp, xăng dầu giảm giá kể từ ngày 22/10 đến nay. Tại lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 6/12 vừa qua, giá xăng giảm 1.520 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm tối đa 1.380 đồng/lít.
 
PV
Nguồn : Songmoi.vn
Nguồn: www.otoxemay.vn