Bốn cầu thủ tham gia Điều ước thứ bảy đạt giải Fair Play 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn