Tổng cục Đường bộ tiết kiệm hơn 204 tỷ đồng từ đấu thầu qua mạng

.
Tổng cục Đường bộ đã tổ chức đấu thầu qua mạng trên 40% tổng vốn kế hoạch được giao
Tổng cục Đường bộ đã tổ chức đấu thầu qua mạng trên 40% tổng vốn kế hoạch được giao

Đại diện TCĐB cũng cho biết, năm 2018, TCĐB đã làm tốt công tác quản lý dự án BOT, thực hiện kiểm tra, giám sát doanh thu tại các trạm thu phí một cách tích cực, liên tục, công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, công tác xử lý các vướng mắc, bất cập, giảm giá tại các dự án BOT được TCĐB thực hiện quyết liệt, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, năm 2018, TCĐB cũng thường xuyên rà soát, phát hiện xử lý kịp thời các vị trí điểm đen, điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ; xây dựng đường cứu nạn, hốc cứu nạn, sáng tạo dùng tường hộ lan bằng lốp ô tô cũ tại đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6, Quốc lộ 12A, đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Bích Thảo

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn