Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04-06/01

.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04-06/01

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị thiết bị kết cuối, với giá gói thầu hơn 78,129 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị thiết bị truyền dẫn kết cuối cho các trạm năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 50,108 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực QL51 và khu phố Bình Dương phường Long Bình Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.356.520.199 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bến cập tàu bãi nhỏ và đường tuần tra trên đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường tuần tra trên đảo tuyến 1A, 1B, 1C, 1D, nhà quản lý điều hành, với giá gói thầu hơn 289,077 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng bến cập tàu Bãi Nhỏ và đường tuần tra trên đảo Hòn Khoai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 416.700.000.000 đồng.

Viện Y học cổ truyền Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 55 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà viện bộ, với giá gói thầu hơn 42,415 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà các khoa kỹ thuật điều trị tổng hợp Viện Y học cổ truyền Quân đội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 904.084.912.000 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị loại hai Xanh (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Cải tạo các tuyến thoát nước; Cải tạo Quốc lộ 2 và xây dựng cầu mới; Đường vành đai phía Nam; Kè sông Miện với tổng giá các gói thầu hơn 150 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.140.384.693.000 đồng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất - kỹ thuật xét nghiệm năm 2019, với giá gói thầu hơn 265,272 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất - kỹ thuật xét nghiệm năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 265.291.165.000 đồng.

Liên doanh Việt Nga (Vietsovpetro) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ vỡ vỉa thủy lực theo Đơn hàng của Vietsovpetro số DV-018/19-TTR, với giá gói thầu hơn 94,688 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hàng hóa dịch vụ để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94.688.550.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + hạng mục chung (GĐ1), với giá gói thầu hơn 55,621 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81 tỷ đồng.

Từ khoá :
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đớiđấu thầu
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Tin liên quan
  • Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 03/01
  • Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 02/01
Nguồn: baodauthau.vn