.
 Chuyển chủ đầu tư một số hạng mục trường THCS Minh Khai
Theo quyết định, giao UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà thể chất, thư viện và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trường THPT Minh Khai, huyện Quốc Oai. Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai quyết định đầu tư dự án theo các nội dung đã được HĐND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 494/HĐND-KTNS ngày 6/9/2018.
Thời gian thực hiện đầu tư dự án trên từ năm 2018 - 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố và ngân sách huyện Quốc Oai. Trong đó, ngân sách huyện Quốc Oai bố trí đầu tư các hạng mục cải tạo các nhà lớp học, cải tạo sân trường, khu thể thao; còn ngân sách thành phố bố trí phần vốn còn lại của dự án.
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội (chủ đầu tư cũ) thực hiện bàn giao đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ, tài liệu pháp lý của dự án cho chủ đầu tư mới (UBND huyện Quốc Oai).
UBND huyện Quốc Oai nhận bàn giao hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyển chủ đầu tư của dự án; thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật đối với các công việc chủ đầu tư cũ đã và đang triển khai để tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định.
Báo cáo HĐND huyện Quốc Oai bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 - 2020 của huyện theo quy định của Luật Đầu tư công; bố trí vốn ngân sách huyện thực hiện đầu tư đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt. Tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có trách nhiệm rà soát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, khả năng thực hiện và giải ngân của các dự án để đề xuất UBND, HĐND điều chỉnh, ưu tiên bố trí vốn cho dự án để hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020; tổng hợp các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp cuối năm 2018 theo quy định.

Nguồn: kinhtedothi.vn